REGULAMIN SALI ZABAW

REGULAMIN SALI ZABAW "KULKOLANDIA"

 

1.        Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 10-ciu.

2.        Na Sali Zabaw może przebywać jednocześnie 60 dzieci.

3.        Koszt zabawy określony jest w cenniku.

4.        Dzieci poniżej 10-ego roku życia muszą znajdować się pod opieką rodziców lub opiekunów.

5.        Opiekunem może być WYŁĄCZNIE osoba pełnoletnia.

6.        Możliwe jest pozostawienie dziecka (powyżej 4-ego roku życia) pod opieką personelu WYŁĄCZNIE po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z obsługą placówki oraz wypełnieniu i podpisaniu stosownego oświadczenia.

7.        Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

8.        Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania obsługi Sali Zabaw o schorzeniach lub niepełnosprawności dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, autyzm, zespół Aspergena. Dzieci z tego typu schorzeniami, mogą przebywać na Sali Zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

9.        W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, Personel może odmówić pozostawienia dziecka bez opiekuna oraz może ograniczyć czasowo liczbę osób wchodzących na Salę Zabaw, ze względu na obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dla konstrukcji i urządzeń znajdujących się na Sali Zabaw.

10.     Personel Sali Zabaw może odmówić Dziecku wejścia do Sali Zabaw, a także poprosić go o wcześniejsze opuszczenie Sali, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.

11.     Ze względów epidemiologicznych personel Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu Dzieciom z widocznymi objawami przeziębienia, grypy czy chorób zakaźnych.

12.     Potwierdzeniem prawa przebywania dziecka  na Sali Zabaw jest paragon lub karta rejestrująca czas zabawy na Sali.

13.      Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy, na czas zabawy, pozostawić w szatni.

14.      Na Sali Zabaw dzieci mogą bawić się WYŁĄCZNIE W SKARPETKACH A NIE NA BOSAKA – również latem.

15.      Rodzice/opiekunowie zobowiązani są, przed wejściem na Salę Zabaw, nałożyć na swoje obuwie (o płaskiej podeszwie) folię ochronną, bądź całkowicie ściągnąć obuwie (w szczególności buty na wysokim obcasie). Należy przy tym pamiętać, aby nie wchodzić na Salę na bosaka – rodziców (podobnie jak i dzieci) obowiązują skarpetki bądź stopki. Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.

16.      Na czas zabawy wszystkie przedmioty zagrażające bezpiecznej zabawie należy pozostawić w szatni lub u rodzica/opiekuna (zegarki, telefony, okulary, biżuterię, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy, mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali).

17.      Z urządzeń zabawowych, znajdujących się na terenie placówki, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

18.      Na trampolinie, znajdującej się na Sali Zabaw, może jednocześnie skakać max.2 dzieci.

19.      Na terenie Sali Zabaw „KULKOLANDIA” ZABRANIA SIĘ:

-  wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej

-  wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami oraz trampoliny – nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem

-  zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni (dmuchańca)

-  wchodzenia na zjeżdżalnie od strony pochylnej oraz poruszania się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjeżdżania

-  niszczenia konstrukcji, zabawek i pozostałych elementów Sali Zabaw

-  popychania innych dzieci

-  wynoszenia piłeczek z basenów

-  wnoszenia do „Kulkolandii” jedzenia oraz napojów z zewnątrz

-  spożywania posiłków i napojów poza obszarami do tego przeznaczonymi tj. salkami urodzinowymi oraz poczekalnią

-  spożywania posiłków i napojów w czasie zabawy – groźba zadławienia

-  wchodzenia rodziców/opiekunów na: konstrukcję, dmuchaną zjeżdżalnię oraz trampolinę. Na w/w obiekty, razem z dzieckiem, może wejść wyłącznie pracownik obsługi

-  przebywania dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych

-  spożywania i pozostawania na terenie Sali Zabaw pod wpływem napojów alkoholowych oraz palenia papierosów

-  wprowadzania zwierząt

20.      Sala Zabaw „KULKOLANDIA” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie Sali.

21.      Właściciele oraz personel Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

22.      Wszelkie roszczenia, zgłoszone po wizycie lub zabawie, uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw. W przypadku zepsucia, zniszczenia przez dziecko zabawek lub innego mienia Sali Zabaw, rodzic zostanie obciążony finansowo za poniesione szkody Sali Zabaw.

23.      Za zakupiony i nie wykorzystany bilet/kartę rejestrującą nie zwracamy pieniędzy.

24.      Zgubienie przez rodzica/opiekuna karty rejestrującej skutkuje karą pieniężną w wysokości 15 zł. Dodatkowo, rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za czas pobytu dziecka na Sali Zabaw.

25.      Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoje dzieci na innych osobach lub  mieniu. . W przypadku zepsucia, zniszczenia przez dziecko zabawek lub innego mienia Sali Zabaw, rodzic zostanie obciążony finansowo za poniesione szkody Sali Zabaw.

26.      Zakupienie biletu/przyjęcie karty rejestrującej jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz z całkowitą akceptacją powyższego Regulaminu Centrum  Zabaw „KULKOLANDIA”.

 

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU!!!

 

ŻYCZYMY MIŁEJ I BEZPIECZNEJ ZBAWY!!!

 

(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem